APEIRON BLUE SOLUTIONS

Apeiron blue solutions nabízí pomoc při vstupu zahraničního subjektu na český trh, lhostejno zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu, o nově založenou společnost, nebo o provoz dceřiné společnosti, kde mateřská společnost je umístěna v zahraničí.

Nabízíme klientům analýzu zájmové oblasti českého trhu, pomoc a poradenstvím s následným vstupem do klientem zvolené oblasti a dále s kompletním servisem spojeným s podnikáním našeho klienta v právních a obchodních aspektech, s tím, že zajišťujeme sekundárně i řešení účetní problematiky a mezinárodního zdanění.

Apeiron blue solutions nabízí pomoc především při akvizicích menších a středních společností, případně investičních celků. Specializujeme se zejména na akviziční činnost v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů, lehkého strojírenství a medicínských technologií. Součástí našeho portfolia je rovněž nabídka pomoci při výběru vhodné investiční příležitosti na základě specifikací našich klientů.

Cílem Apeiron blue solutions je nabídnout profesionální servis a individuální přístup ke každému jednotlivému zadání a pružně reagovat na potřeby našich klientů.

VSTUP NA TRH V ČESKÉ REPUBLICE

Apeiron blue solutions je zaměřen především na zahraniční subjekty lhostejno, zda z prostoru EU nebo z jiných zemí.

Trh v České republice je jedním z nejrychleji rostoucích trhů v tzv. postkomunistických zemích. Česká republika (Československo) vždy bylo žádanou oblastí a partnerem především v oblasti lehkého průmyslu, a to díky inteligenci, píli a šikovnosti našich lidí. Tak je tomu i v současnosti a právě z důvodů kvality personálního prostředí, politicky a legislativně stabilní situace, nízké nákladovosti na zaměstnance, vysokou přítomností zahraničního kapitálu a peněžních institucí, nízké inflaci a nezaměstnanosti, příznivým cenám nemovitostí a dobrému kurzu české koruny k euru a americkému dolaru je Česká republika vyhledávána pro umístění výroby nebo jen sídla.

Nebojte se vstoupit na trh v České republice, nebo se jen informovat o Vašich možnostech. Budeme Vašim stálým partnerem od počátku Vaší myšlenky, přej její realizaci až po vyhledávání obchodních příležitostí.

V případě opačném, a to pro klienty, kteří chtějí z České republiky odebírat zboží nebo služby, jsme připraveni poradit a přímo zprostředkovat obchodního partnera v rovinách B2B a B2C a přitom poskytnout plný servis pro Váš obchod po stránce právní a v součinnosti s našimi partnery i účetní a daňové.

SPECIALIZACE

Apeiron blue solutions se specializuje zejména na sektorové oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů, lehkého strojírenství a medicínských technologií.

Zejména v oblasti energetiky poskytujeme a nabízíme komplexní servis spojený s prodejem či nákupem energetického celku na území České nebo Slovenské republiky.

Apeiron blue solutions se v této oblasti zaměřuje především na nákupu a prodeje fotovoltaických, větrných a vodních elektráren.

Máme zkušenosti jak s vyhledání klientem poptávaných investičních celků, tak s jejich nabídkou a dalším zprostředkováním.

Provádíme posouzení projektů, jejich nabídku jak na straně kupující, tak prodávající a úplný servis v rámci akvizice od přípravy smluvní dokumentace, přes jednání s dotčenými úřad například s ERÚ) až po jednání s odběrateli energií.

SPOLUPRÁCE

V rámci služeb, které Apeiron blue solutions poskytuje se spoléháme nejen na naše specialisty, ale využíváme zkušeností našich dalších projektů a partnerských poskytovatelů služeb.

V rámci chodu společnosti, včetně problematiky on/off shore společností a komunikace se zahraničními bankovními ústavy využíváme služeb naší „mateřské“ společnosti Apeiron advisory s.r.o.

Při obchodování s orgány státu nebo municipalitami spoléháme na dceřiný projekt Czechtender.com. Naši kolegové mají detailní znalosti o poptávkách orgánů veřejné správy a samosprávy a jsou připraveni i našim klientům poskytnou plnou specializovanou podporu v případě, že klient hodlá podstoupit zadávací řízení.

KONTAKT

info@apeironbs.com
             info@apeironadvisory.com

+420 774 944 977
            +420 733 648 681

Kaprova 42/14 110 00
             Prague 1 Czech Republic

EN
CZ